bookmark 0 shows style1 City date_range Inga föreställningar

Psykologer Föreläser & S:t Lukas

Psykologer Föreläser & S:t Lukas presenterar


INRE VÄRLD OCH YTTRE VERKLIGHET - om anknytning, relationer och känslomässiga mönster

Vi kan inte välja de relationer och sociala sammanhang vi föds in i. Det biologiska arvet har vi med oss, det psykologiska och sociala utvecklas i relation till vanligtvis familjen under vår första tid i livet. Här får vi våra första relationserfarenheter vilka ligger till grund för de mönster vi utvecklar under uppväxten och har med oss upp i vuxen ålder. Först senare i vår utveckling kan vi bli medvetna om dessa mönster och därmed eventuellt ändra dem. 

På vilket sätt påverkar denna vår ”inre karta” våra nutida val, känslor och relationer? Vad kan de relationsmässiga följderna bli om detta inre referenssystem är bristfälligt utvecklat? På vilket sätt är det möjligt att ändra mina mönster?

PRAKTISK INFORMATION
Datum: 18 april
Dörrar öppnas med bar & restaurang 18:00
Föreläsning från 19:00
Mer info om 2Lång finns på www.2lang.se 

Psykolog Christer Borg er med på en resa genom hur grunderna för vår inre relationsvärld skapas, vårt grundläggande behov av känslomässig bekräftelse och rädslan för att bli avvisad. Han kommer att tala om hur våra föreställningar om oss själva och andra påverkar våra val vilket exv. kan innebära att vi undviker det som i stunden känns obehagligt och därmed går miste om en del av det vi vill välja och bejaka i livet. Betydelsen av mod till uppriktighet i kommunikation och handling lyfts fram som en viktig del i ett arbete med att förändra mönster och utveckla dialogen mellan inre värld och yttre verklighet.

Christer arbetar som psykolog på S:t Lukas. Dessförinnan drev han det egna företaget Borg Psykologtjänst med verksamheterna psykoterapi, handledning, konsultation och utbildning. Han arbetar idag med medarbetar- och chefshandledning, stödsamtal och psykoterapi samt organisationsuppdrag och utbildning.  Han startade Psykologer Föreläser 2015.

Nortic använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats och för statistik- och marknadsföringsändamål. Genom att fortsätta förutsätter vi att du godkänner användningen av dina uppgifter enligt vår Cookie- och Dataskyddspolicy

Mer information
Godkänn nödvändiga Godkänn alla