bookmark 1 show style1 City date_range 9 March 2024

Hemmamatcher dam 2023/2024

För allas säkerhet och trivsel gäller följande ordningsregler:
• Besökare är skyldig att på anmodan underkasta sig visitation.
• Det är inte tillåtet att till arenan medföra alkohol och andra droger.
• Det är inte tillåtet att till arenan medföra, inneha, eller använda vapen, laserpekare, pyrotekniska varor, brandfarliga vätskor eller andra farliga föremål.
• Den som är påverkad av alkohol, droger eller andra berusningsmedel medges ej tillträde till arenan.
• Den som bär klädesplagg med text eller symbol som uttrycker missaktning för folkgrupp eller annan sådan grupp av personer med anspelning på hudfärg, nationellt, sexuell läggning, etniskt ursprung eller religion äger inte tillträde till arenan. Detsamma gäller den som önskar medföra flagga, banderoll eller annat föremål med sådan text eller symbol.
• Det är enligt lag inte tillåtet att maskera sig på ett sätt som försvårar identifikation och som kan befaras utgöra risk för ordningsstörning.
• Det är enligt lag inte tillåtet att inom arenan kasta föremål, om inte handlingen är befogad.
• Det är enligt lag inte tillåtet att beträda spelplanen eller angränsande område innanför staketet, om inte handlingen är befogad.
• Upptagning samt överföring av ljud och rörliga bilder får endast ske efter medgivande av arrangören. Samma sak gäller fortlöpande textrapportering via Internet eller annat medium.
• Om arrangören eller gästande förening, samband med matchen, på grund av en besökares otillbörliga beteende drabbas av böter, straffavgifter enligt Svenska Bandyförbundets tävlingsbestämmelser eller annan kostnad, är besökaren skyldig att till fullo stå för denna.
• Personer som gör sig skyldiga till överträdelser enligt dessa ordningsregler riskerar att arrangörs avstängas från samtliga bandyarenor upp till två år och anmälas till åklagare enligt lag om tillträdesförbud vid idrottsevenemang. Brottsliga överträdelser kommer att polisanmälas.
• Bandymatchen kan vara mediabevakad/kamera bevakad vilket kan innebära att dina personuppgifter samlas in i form av stillbilds-, rörligt material och ljudupptagningar. Materialet kan komma att användas av press, TV och annan media eller sociala nätverk. Arenans interna och lokala produktion kan innebära förekomst i mediakub, TV-apparater och sociala nätverk.

Nortic använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats och för statistik- och marknadsföringsändamål. Genom att fortsätta förutsätter vi att du godkänner användningen av dina uppgifter enligt vår Cookie- och Dataskyddspolicy

Mer information
Godkänn nödvändiga Godkänn alla