bookmark 1 föreställning style1 Ort date_range 23 april 2019

Balladen om Nygatan 8 - Cornelis Vreeswijk

En musikteaterföreställning där Cornelis älskade sånger tolkas och sätts i ett nytt sammanhang. Mer info