bookmark 1 evenemang

UnderhållningsPatrullen

Vår målsättning är att producera musikteater i Kristianstad. I våra uppsättningar är de medverkande både amatörer och professionella.