Adolf Fredriks Gosskör
bookmark evenemang

Adolf Fredriks Gosskör

Profilkör vid Adolf Fredriks musikklasser i Stockholm. Bildades 1965 av musikdirektör Jan-Åke Hillerud, som ledde kören till 1997. Idag leds de ca 60 koristerna från årskurs 5-9 av Tony Margeta.