JÄRNVÄGENS MUSEUM
bookmark evenemang

JÄRNVÄGENS MUSEUM

Lokstallet där ångloken förr fyllde på sina kol- och vattenförråd - idag ett modernt upplevelsemuseum för hela familjen. Varje år arrangerar museet ångtågsturer tillsammans med Järnvägsmuseet i Gävle och Trafikverket. Boka dina biljetter här nedan!