location_on Sverige receipt 2 evenemang date_range 2 december 2017 - 3 december 2017

JÄRNVÄGENS MUSEUM

Lokstallet där ångloken förr fyllde på sina kol- och vattenförråd - idag ett modernt upplevelsemuseum för hela familjen. Varje år arrangerar museet ångtågsturer tillsammans med Trafikverket. Boka dina biljetter här nedan!