bookmark 4 evenemang

Eric Ericson International Choral Centre

EIC vill stödja och utveckla körmusiken på alla nivåer och sträva efter högsta kvalitet, i Eric Ericsons anda.