bookmark 1 show style1 City date_range 30 September 2022

Torghandel - säsongsplatser

Torghandeln är ett välkommet och trevligt inslag i Askersunds stadsbild. Vi välkomnar en varierad och flexibel torghandel där det småskaliga och genuina har företräde framför storskalighet och enkelriktning.

 

Torghandel bedrivs följande tider:
Tisdag 08.00-18.00
Fredag 08.00-18.00
Lördag samt dag före helgdag 08.00-14.00

 

Bokningsinformation
Torghandelsplatser bokas halvårsvis under perioden april till och med september och oktober till och med mars.
Platserna bokas som 3m platser, där du som mest kan boka två platser intill varandra. Du har tillgång till platsen alla veckodagar då torghandeln tillåts (se dokumentet Taxa och regler för torghandeln i Askersund 2021).
El med enfas (max 10 A) ingår i ordinarie priset. Vid bokningen väljer du även om du vill ha tillgång till el via trefas-anslutning och väljer då en plats med den priskategorin.
Bokningen av säsongsplatserna öppnar en månad innan säsongsstart och är sedan bokningsbar fram till början av augusti för sommarsäsongen och fram till början av februari för vintersäsongen.
Ingen rabatt ges vid sen bokning under pågående säsong.

 

Priser säsongsplatser
Alla priser anges inkl. moms. Serviceavgift för bokning tillkommer med 8 kr per plats.
3 m - 1550 kr (inkl el en-fas max 10 A)
3 m - 2300 kr (inkl el tre-fas)

 

Vid frågor kontakta Sofia Fredriksson, 0583-81030, sofia.fredriksson@askersund.se

 

Utdrag ur reglementet för torghandel
Det skall finnas ett tydligt uppehåll till nästa torghandelsplats, verksamheterna i två grannstånd får ej flyta ihop. Vid bokning av torghandelsplats skall företagsnamn, adress, organisationsnummer, kontaktperson, telefonnummer till företaget samt vilka varor som skall säljas anges. Om handeln bedrivs av privatperson skall personnummer anges

 

Torghandelsplatsen får även disponeras en timme innan öppning och en timme efter stängning för upp- och ihopplockning av utrustning, varor och skräp. Handlaren skall städa torghandelsplatsen efter sig och ta med sig sitt skräp. Inga föremål får lämnas kvar över natten på torgplatsen. Om skräp lämnas kvar så att kommunen måste städa debiteras handlaren hela kostnaden för detta, dock minst 500 kr. Fordon får ej parkeras på torget om den inte får plats inom den bokade ytan.

Vid bokning av plats tillstyrker köparen att den har tagit del av bestämmelser för Torghandel i dokumentet på www.askersund.se/torghandel

 

Välkommen till trevlig torghandeln i Askersund!

Nortic använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats och för statistik- och marknadsföringsändamål. Genom att fortsätta förutsätter vi att du godkänner användningen av dina uppgifter enligt vår Cookie- och Dataskyddspolicy

Stäng och godkänn Mer information