bookmark 1 show style1 City date_range 30 April 2021

Slow flowers- utbildning

Sveriges allra första Slow flowers – utbildning! Läs mer om kursupplägget här

Anmälan sker genom att 5000 kr av utbildningskostnaden betalas in.
Endast 16 platser finna tillgängliga!


Studietid
1 mars 2021- 1 december 2021. 20 timmar i veckan måndag-onsdag, ibland självstudier men oftast på plats på Gunnebo Slott och Trädgårdar.


Omfattning
Halvtid under nio månader, 4 veckors sommarlov.


Praktik
En period på tre veckor på andra anläggningar.


Utbildningskostnad
87 000 kr inkl moms. Utbildningen är fristående och är ej CSN-berättigad. I priset ingår ett flertal externa föreläsare, lunch i kaffehuset och eftermiddagsfika alla dagar vi är på Gunnebo, en arbetsskjorta från Le Laboureur, ett verktygsbälte i läder, en snittkniv samt en blomstersax.


Information
Välkommen att kontakta utbildningsansvarig Viola.johansson@gunneboslott.se


VILLKOR

1. Allmänt

Dessa allmänna villkor gäller vid anmälan till vår floristutbildning Slow Flowers-utbildning som bedrivs i regi av Gunnebo Slott och Trädgårdar AB, 556602-0862 (Gunnebo). Gunnebo förbehåller sig rätten att göra ändringar i de allmänna villkoren. I samband med att du anmäler dig till utbildningen, godkänner du våra allmänna villkor.

1. Anmälan och bekräftelse

Gunnebo har inga specifika ansökningsperioder eller sista anmälningsdag för vår utbildning, utan vi tar emot anmälningar löpande fram tills att klassen är fulltecknad.

Till vår Slow Flowers-utbildning sker anmälan via bokningssystemet på vår hemsida. För att boka betalar du in en anmälningsavgift på 5000 kr ink moms som sedan räknas av från slutsumman. I samband med bokning fyller du också i ett formulär med dina kontaktuppgifter.

2. Kursavgift och betalning

Eftersom vi är en fristående vuxenutbildning tar vi ut en kursavgift. I samband med din anmälan betalar du en anmälningsavgift (5000 kr) som efter betalning garanterar din plats.

Utbildningskostnad 97000 kr ink. Moms, anmälningsavgift inkluderad. Utbildningskostnaden kommer att fördelas på tre betalningstillfällen (30667 kr per tillfälle) varav den första fakturan ska vara bokförd som betald senast fyra veckor innan utbildningsstart 20210201. Kommande betalningstillfällen: 20210501 samt 20210801.

3. Avbokning eller avbrott

En avbokning skall alltid ske skriftligen till Gunnebo. Gunnebo bekräftar därefter avbokningen skriftligt och avbokningen är därefter giltig. Utebliven betalning av faktura gäller INTE som avbokning.

a. Avbokning FÖRE utbildningsstart

i. Vid avbokning före 1 dec återbetalas anmälningsavgiften minus en administrationskostnad (550 kr).

ii. Vid avbokning efter 1 dec behåller Gunnebo hela anmälningsavgiften (5000 kr). 

iii. Avbokning pga sjukdom – Om du inte kan påbörja dina studier pga allvarlig varaktig sjukdom, vilket kan styrkas av

giltigt läkarintyg, återbetalas anmälningsavgiften (5000 kr) minus en administrationskostnad (550 kr)

b. Avhopp EFTER kursstart

i. Väljer du att avbryta påbörjad utbildning behåller Gunnebo anmälningsavgiften (5000 kr) samt den aktuella periodens utbildningskostnad (30667  kr). Uppsägningstiden är fyra veckor.

ii. Avhopp pga sjukdom – Om du påbörjat dina studier och avbryter pga allvarlig varaktig sjukdom, vilket kan styrkas av giltigt läkarintyg, har Gunnebo rätt att behålla anmälningsavgiften

(5000 kr) samt kurskostnaden för den del av kursen du genomfört.

4. Reservation för ändringar

Vid för få anmälningar till en utbildningen har Gunnebo rätten att ställa in utbildningen. Då återbetalar Gunnebo inbetalda avgift/er.

5. Kostnad för studiematerial

I utbildningsavgiften ingår allt studiematerial. Du står själv för arbetsskor med stålhätta eller komposithätta.

6. Olycksfallsförsäkring

Gunnebo har en olycksfallsförsäkring för våra elever, vilket innebär att för­säkringen gäller på väg till och från utbildningen och under lektionstid samt praktik.

7. Ansvarsbegränsning (force majeure)

Gunnebo ansvarar inte för omständigheter som ligger utanför kontroll och inte kan påverkas, typ skada som beror på lagbud, myndighets åtgärd, krigshändelse, strejk, bojkott, brister hos leverantör, olyckshändelser, inbrott, stöld eller annan omständighet utanför Gunnebos kontroll.

9. Kontakt

Gunnebo Slott och Trädgårdar AB, Christina Halls väg, 431 36 Mölndal

E-post kontakt@gunneboslott.se eller telefon 031-3341600

10. Personuppgiftshantering och dataskydd

Genom din anmälan samtycker du även att dina personuppgifter (namn, adress, mobil, epost och personnummer) och eventuellt företagsnamn finns tillgängliga inom Gunnebo. Gunnebo säljer aldrig dina personuppgifter vidare.

Från den 25 maj 2018 följer vi den nya dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation) som gäller i hela EU och innebär ett fortsatt skydd för dig och din personliga integritet. Läs mer i vår Integritetspolicy.

Nortic använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats och för statistik- och marknadsföringsändamål. Genom att fortsätta förutsätter vi att du godkänner användningen av dina uppgifter enligt vår Cookie- och Dataskyddspolicy

Stäng och godkänn Mer information